Menu

Klubben

FodBold i Nr. Broby, BrobyværK og Vester Hæsinge

FC Broby blev stiftet i 2006 som en sam- menslutning af de oprindelige tre fodbold- klubber Nr. Broby, Brobyværk og vester Hæsinge. De tre klubber har en historie, der går tilbage til 1930’erne og 1940’erne. FC Broby lægger stor vægt på, at vi holder fast i denne historiske og lokale baggrund.

Det er af stor vigtighed for alle omkring FC Broby, at fodbolden i de tre lokalområder fastholdes. Det giver børn og unge – såvel piger som drenge – mulighed for at dyrke fodbold i trygge omgivelser.

Vi håber at forretninger og virksomheder i vores lokalområder støtter op om klubben og dermed gør det muligt, at fastholde og videreudvikle klubben. FC Broby får løbende flere medlemmer, vi har nu ca. 300 aktive medlemmer. Der er i dag langt over 100 frivillige hjælpere som, uden vederlag, på den ene eller anden måde hjælper klubben.

Vores langsigtede målsætning for klubben er, at ungdommen skal have et hold i hver række, hvad enten det drejer sig om piger el- ler drenge. På seniorplan er målet at have så mange hold som muligt, dog minimum 3 hold, og 1. holdet skal være i den bedste fynske række. ungdommen i FC Broby er fundamentet for klubben.

Gennem fællesskabet, kan vi give børn og unge en mulighed for at udfolde sig fysisk, opbygge sociale netværk og opleve at være med i en positiv udvikling. alle der arbejder i en fodboldklub ved at det er meget svært at få en velfungerende klub uden en sund økonomi. Kommunerne har løbende skåret i deres tilskud. vi håber der- for, at De vil tage godt imod vort sponsorud- valg og håber på Deres velvilje til at være en del af FC Broby og vise at vi sammen kan løfte og udvikle klubben.

Luk