Menu

Generalforsamling d. 30. marts 2017

image

Velkomst ved formand Betina Pedersen 

 

1. Valg af dirigent.

Peder Leth blev valgt.

 

2. Bestyrelsens beretning

Formand Betina Pedersen:

 

Vi har igen fået gang i U5-U9 i FC Broby, de træner i Brobyværk om onsdagen kl.16.30 og bliver hentet i SFO.
Til nogle træninger har der været 25 spillere, så vi er godt på vej igen med børnebolden. Vi har lige haft Øens hold med U9 5 mands. Om lørdagen havde vi 14 spillere i kø til banen.

U13-14 Piger: Disse piger er det nyeste hold i FC Broby pt. er vi her oppe på 8 spillere siden August. De har en kvindelig træner i Sofie Kolmos.

U12 vandt deres pulje i efteråret, så det er rigtigt flot. Deres træner er også stoppet og Thomas Nielsen har drengene indtil vi finder en ny træner til dem.

U14 var i foråret 2016 i Barcelona arrangeret af bla. holdets trænere

U16 fik i sommers ny træner Søren Birch, dette fungerer rigtigt godt og her i april er det dem som tager på tur til Prag. Også her er det arrangeret af træner med hjælp fra forældre osv.

U19 har klaret sig rigtigt godt i hele 2016.

Senior: Begge herresenior hold ligger rigtigt godt placeret i deres puljer. 1.holdet fik i sommers en ny spillende assistenttræner Jesper Luth.

Damesenior: Her er vi pt. udfordret med mange skader, samt spillerstop og trænerstop.
Men damerne kæmper videre sammen med midlertidige trænere Jacob Knudsen og Thomas Nielsen. Her søges der også nye til.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige kræfter, der hjælper til I klubben. I gør en kæmpe forskel for klubbens ekstistens.

 

3. Regnskabets aflæggelse ved kassereren

Finn Knudsen gennemgår regnskabet.
Facit blev et overskud på 72.907 kroner.

Den store spiller for overskuddet er Øens Hold stævner. Så det er vigtigt for klubben at vi har disse stævner.

Vi har været bedre til at få opkrævet kontingent, der arbejdes pt. at få klubben tilknyttet online opkrævninger, hvor man har sit betalingskort tilknyttet sit medlemskab.

Spørgsmål:

Henrik Wiberg: I siger at der vil blive en 10% stigning af kontingentet pga. kunstof banen?

Finn Knudsen: Vi har ikke truffet nogle beslutninger om stigninger, dette bliver den nye bestyrelse der træffer denne beslutning. Normalt regulerer vi med ca. 2-3%.
De 10% stigning er hvad andre klubber har gjort når de har fået kunstbane

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Ingen 

 

5. Valg af bestyrelse

På valg er:

Jens Madsen – Modtager ikke genvalg

Peter Møller – Modtager ikke genvalg

Kim Nørregren– Modtager ikke genvalg

 

Til bestyrelsen opstiller:

Indvalgt blev:

Thomas Nielsen

Tino Ahnholm

Morten Bøgedal

 

6. Valg af 2 nye suppleanter

Christian Ellegaard

Nanna Pedersen

 

7. Valg af 2 revisorer

På valg er:

Claus Vestermark - Modtager genvalg

Lars Jørgensen - Modtager genvalg

Begge genvalgt

 

8. Valg af 1 ny revisorsuppleant

Peter Holm

 

9. Eventuelt

Indkommende forslag:

Betina Pedersen: Præsentation af vores nye ungdomskoordinator Martin Eriksen.
Martin Eriksen: Fortæller kort om hans baggrund

Ann: Der er rigtige mænd løb på programmet i Brobyværk d. 24 maj, og udfordrer mændene i klubben til at deltage.

Ann: Der er arbejdslørdag d. 6 maj og håber på mange frivillige

Betina Pedersen: Der skal lyde en stor tak til vores afgående bestyrelsesmedlemmer for den tid de har lagt i FC Broby.

 

Deltagere fra bestyrelsen

Finn Knudsen, Betina Pedersen, Tenna Nielsen, Steffen Warn, Peter Møller og Jens Madsen

 

Fraværende fra bestyrelsen

Kim Nørregren

 

Luk