Menu

generalforsamling d. 25. marts 2024

image

Referat

FC Broby generalforsamling 25. marts 2024

 

 • I fravær af formanden bød Steffen velkommen til årets generalforsamling
 • punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og bestyrelsen foreslog Erik Madsen, som blev valgt.
 • Erik takkede for valget, og kunne konstatere af generalforsamlingen var lovlig varslet, og derfor beslutningsdygtig.

 

 • Bestyrelsesberetning:

 

Sportslig:

 • Børneafdelingen Stigning +30. (inkl. ungdomsklub)
 • Fald på -5 (inkl. Ungdomsklub)
 • Over 25 fald på -27 (excl. støttemedlemmer)

 

 • Tak til de forældre og trænere som har fået rigtigt godt gang i vores børne fodbold igen – specielt tak til Tino og Ronni for at stå for de små årgange.

 

 • På de lidt ældre årgange fastholder samarbejdet med Verninge, u12, u13 og u14

 

 • 1 dame senior er i øjeblikket lukket og vores spillere spiller i Verninge
 • Herre Senior hold 1 og hold 2 – skal i 2024 spille kval Fynsserien og kval serie 2 – vi måtte igen skifte vores cheftræner pr. 1/7 fra en John Beck som kun fik et halvt år hos os, lykkedes os også igen med kort varsel at finde en kompetent afløser i Morten Truelsen med baggrund som træner SSV Højfyn , assistent træner er igen i 2024 Andreas Lyngø, 2 holds træner Niclas Juul.
 • For 3 herre senior står Thomas Nielsen.
 • Vi har set en fantastisk udvikling i trænerdeltagelsen vi kan næsten ikke få arme ned – vi ligger i et snit på ca 40 spillere til træning – tak til et fantastisk trænerteam.

 

 

 • Og 2 oldboys/veteranhold tilmeldt OB70 turneringen, flot og hvor de hygger sig
 • Jeg vil gerne igen sige en rigtig stor tak til trænere og holdledere på senior siden, I har gjort et godt arbejde

 

 

 

Økonomisk

 • 2023 blev økonomisk igen et udfordrende år med et underskud på – 44 TDKK, men dog bedre end 2022 som viste underskud TDKK -57.

Heldigvis har vi fået fuld tilskud fra Støtteforeningen i 2023, TDKK 90, mange tak til støtteforeningen.

Igen snød OB os for et lovet øens holdstævne, det var 2. år vi blev ladet i stikken uden et stævne på trods af det det var lovet os fra OB’s side.

 

Aktiviteter

 • Som vi nævnte sidste pr er vi i samarbejde med frivillige, Faaborg Midtfyns kommune, DGI, lokalrådet – er vi gået sammen om at etablere en junior klub i Broby.

Dette samarbejde er nu mundet ud i at FC Broby har etableret en ungdomsklub som en del af klubben, tak til alle frivillige der arbejder hver uge på at fasthold børn og unge i de flotte lokaler på 1 sal i klubhuset.

Vi ønsker at vise med dette tiltag at FC Broby vil være med til at udvikle vores børn og unge i området, og give dem de bedste muligheder for at udvikle sig socialt og fysisk, i et trykt miljø.

 

Bestyrelsesarbejde

 • Tak til den afgående bestyrelse for et godt samarbejd. Jeg ved I alle har lagt et fantastisk arbejde og at jeres hjerter banker for fodbolden og i særdeleshed for FC Broby.

 

 

 

 

TIL SIDST SKAL DER LYDE EN STOR TAK TIL ALLE FRIVILLIGE

 

 • TAK til alle omkring klubben, sponsorer, frivillige, trænere, ledere, forældre, som gør at vi stadig har en god og solid klub med de udfordringer det nu engang giver at være en landklub

 

 • Tusinde tak til vores sponsorer der yder et fantastik bidrage til at vi kan fastholde de unge mennesker i vores gode klub

 

 • Tak til Lotte for hendes måde at styre Tutten på – hun gør det sku helt godt

 

 • Tak til Tenna som nu på 2 år er ansat til at stå for rengøringen i klubhuset og udlejningen, det fungere perfekt.

 

 • Tak til Broby Fritidscenters bestyrelse og Centerleder for et godt samarbejde.

 

 • Tak til Leif Hansen for at tage passe kunsten, det er uvurderlig

 

 • Tak til støtteforeningen for deres store arbejde de yder for de unge mennesker i vor lokalområde, herunder en stor tak til alle i bestyrelsen og alle hjælper, men en specielt tak hjælpere som har baggrund FC Broby, vi har talt til at mere en 10 i alt har deres ophav fra FC Broby.

 

Regnskab og budget

Thomas Nielsen gennemgik regnskab og budget

Der var enkelte uddybende spørgsmål til budgettet.

Budgettet er vedhæftet her, og kan ligeledes ses på FC Brobys hjemmeside og facebook.

 

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

Andreas Lyngø

Jakob Jeppesen

Steffen B Warn

Alle modtager genvalg, og blev alle genvalgt

 

Valg af 2 suppleanter.

Bestyrelsen forslog Lotte Phillip og Jacob Duus, som begge blev valgt, og Duus som 1.suppleant.

 

Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

På valg Claus Vestermark og Lars Jørgensen, som begge modtager genvalgt.

De blev begge valgt.

 

Bestyrelsen foreslår Jacob Knudsen som revisor suppleant, og han bliver valgt.

 

Eventuelt

Der blev under eventuelt drøftet, mulige senarier for hvordan vi kunne øge indtægterne på ølsalg, uden at sætte priserne op, hvilket bestyrelsen arbejdere videre med sammen med Lotte.

 

 

Steffen takkede for den store opbakning til generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Og tak til Erik for at påtage sig hvervet som dirigent.

 

Referent

25.03.24 Steffen Warn

 

Klik her for at se budget.

 

Luk