Menu

Generalforsamling d. 31. marts 2016

image

Velkomst ved formand Jesper Kongstad

 

1. Valg af dirigent.

Flemming Boll blev valgt.

 

2. Bestyrelsens beretning

Formand Jesper Kongstad:

Vi arbejder på at etablerer en kunststofbane ved hallen. Vi mangler 400.000,-

Stor ros til at vi nu har en damesenior afdeling. Som startet op med stor succes.

Vi er ramt af besparelser fra Faaborg Midtfyn Kommune som går ud over de lokale foreninger

i Nr. Broby. Vi gjort store tiltag for at spare nogle penge.

Et vores old boys hold er blevet fynsmester.

Vi har aldrig været så mange seniorspillere 44 stk.

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige kræfter, der hjælper til I klubben.

 

3. Regnskabets aflæggelse ved kasseren

Finn Knudsen gennemgår regnskabet.

Facit blev et underskud på 57.086 kroner.

 

Spørgsmål:

Henrik Hansen: i forbindelse med indendørsstævner. FC Broby er udeblevet til forskellige stævner. Hvorfor bliver der ikke meldt afbud?

Finn: Jeg har sendt bøderne til vores formand og til de respektive trænere.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

Modtaget fra bestyrelsesmedlem Jens Madsen den 1/3 2016.

 

Tegningsregel

Klubben tegnes som minimum af formanden eller næstformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

 

Forslag godkendt.

 

5. Valg af bestyrelse

På valg er:

Mark Rex – Modtager ikke genvalg

Christian Ellegaard – Modtager ikke genvalg

Dennis Andersen – Modtager ikke genvalg

Jesper Kongstad – Modtager ikke genvalg

 

Til bestyrelsen opstiller:

Indvalgt blev:

Julie Asmussen

Steffen Warn

Kim Nørregren

Betina Pedersen

 

6. Valg af 2 nye suppleanter

Christian Nymann Hansen

Tenna Berg Nielsen

 

7. Valg af 2 revisorer

På valg er:

Jimmy Koch - Modtager genvalg

Lars Jørgensen - Modtager genvalg

Begge genvalgt

 

8. Valg af 1 ny revisorsuppleant

Bo Andersen

 

9. Eventuelt

Indkommende forslag

 

Kasper Hansen: kunne man ikke overveje og betale forud isted for bagud?

Finn Knudsen: Claus Vestermark overtager opgaven og der bliver strammet op!

 

Henrik Hansen: Kan der ikke skrives i vedtægterne at en spillere ikke kan melde sig ud lige før opstart. Ind og udmeldelse skal ske inden pågældende datoer.

 

Finn Knudsen: Jeg vil forslå at vi skriver det ind på hjemmesiden.

 

Bjarne Pedersen: Har DBU ikke nogle regler vedrørende dette.

 

Finn Knudsen: Man kan ikke skifte klub, hvis der skyldes kontigent.

 

Brian Hannibalsen: Har vi fået noget ud af samarbejdet med Næsby Boldklub?

 

Jesper Kongstad: Nej det har vi ikke. Det skal vi være glade for eller havde vi ikke fået de penge
fra Øens Hold.

 

Finn: Jeg syntes vi skal lave vores eget indendørsstævne.

 

Brian Hannibalsen: Jeg vil gerne være med til at arrangere et indendørsstævne.

 

Henrik Hansen: Sidste år faldt en masse arrangementer sammen. Jeg forstår ikke at det ikke bliver sendt ud på mail.

 

Finn Knudsen: Vi havde også en plan om at få det printet ud. Så folk kan se det.

 

Jesper Kongstad: Husk at der er byfest den 28. Maj.

 

Bjarne Pedersen: Har man nogle alternativer til baner. Kommer banen ved hallen til rådighed?

 

Finn Knudsen: Jeg vil mene at lysbanen i Brobyværk kan benyttes.

 

Søren Birch: Sidste år trænet U17 på lysbanen i Brobyværk og den er ganske udemærket.

 

Jesper Kongstad: Vi skal have skrevet ud på hjemmesiden om hvem vil der skal kontaktes vedr. træning på lysbanen i Brobyværk.

 

Jesper Kongstad: Flemming Boll sørger for at skrive kampe ind på tavlen.

 

Per Marienlund: Vi skal respektere dameomklædningsrummet. Omklædningsrum 3 er forbeholdt damerne når de er her.

 

Martin: Jeg kunne godt tænke mig og høre mere om ungdomsafdelingen.

 

Jesper Kongstad: Vi har valgt at starte et samarbejde med Rasmus, som først er kommet i gang nu. Mange af vores ungdomsspillere er rykket til Allested Vejle og vi er i dialog med Allested Vejle, om at få det bedste ud af situationen.

 

Rasmus Jensen: Jeg har været i dialog med flere spiller og fået tilsagn om at de gerne vil starte. Vi vil afholde forskellige hygge aftner i klubben.

 

Brian Hannibalsen: Vi skal nok få U10 op og køre og vi gør hvad vi kan for at få det til at fungere.

 

Finn Knudsen: Der skal lyde en stor tak til vores afgående formand for 10 gode år. Og det er med stor glæde at jeg vil udnævne dig som æresmedlem.

 

Deltagene fra bestyrelsen:

Jesper Kongstad, Finn Busborg og Jens Madsen

 

 

Luk