Menu

Generalforsamling d. 24. marts 2015

image

Velkomst ved formand Jesper Kongstad

 

1. Valg af dirigent.

Flemming Boll blev valgt.

 

2. Bestyrelsens beretning

Formand Jesper Kongstad:

Klubben har på nuværende tidspunkt 60 sponsorer. Vi er rigtige glade for støtten.

Klubben har også en masse frivillige som hjælper os til stævner og diverse. Deres hjælp er uundværlig.

Vi har fået et kompetent trænerteam som mange klubber misunder. 1. Holdet lægger I toppen af serie 1 og vores 2 hold ligger I bunden af serie 2.

Vi har holdt en del arrangementer I den forgange tid. Det vil vi nok skære lidt ned på I den kommende tid, da der ikke har været den store opbakning.

På ungdomssiden har nogle af vores ungdomshold været til øens hold stævne. Derudover har vi afholdt øens hold med stor success. Vi har sendt ungdomstrænere på dbu kursus.

Så kan vi fortælle at vi har indgået et samarbejde med Næsby Boldklub og Brøndby Masterclass. Mark Rex fortæller om samarbejdet I grove træk.

Vi bliver det første hold som indgår samarbejde med Næsby Boldklub og Brøndby Masterclass.

Vi har I bestyrelsen indgået et samarbejde med DBU, hvor vi arbejder med årshjul, klubbens visioner m.m.

 

Spørgsmål:

Må vi bruge Brøndbys navn og brand til kommende stævner? Jesper: Det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men Næsby Boldklub er meget villige til at hjælpe.

 

3. Regnskabets aflæggelse ved kasseren

Finn Knudsen gennemgår regnskabet.

Facit blev et underskud på 75.370 kroner.

 

Spørgsmål:

John Jeppesen: Er der nogen træner som har fået kurser som løn? Finn: Ja det er der.

Henrik H. – har vi en liste med kontigent skyldner? Finn: Ja det har vi, det skal være bedre

Thomas N. – Hvorfor er kontigent bagud betalt? Finn: Det er noget af det som vi skal arbejde med. Vi diskutere blandt andet PBS.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag

 

5/3 – 2015 – modtaget på mail fra Henrik Wiberg Andersen.

 

Henrik Wiberg: forslår en virksomhedsplan og en funktionsbeskrivelse på baggrund af regnskabet og tilbage gange der har været. Derudover forslår Henrik at man udpeger en Sportschef, som kan passe sponsorer blandt andet.

 

Kommentar fra Troels: Syntes man skal diskutere de indkommende forslag.

Man har følt at klubben har gået mere op I at arrangere fester, end at gøre mere for ungdommen. Hvad har I tænkt jer at gøre for at få flere ungdomsspiller ind I klubben.

 

Henrik Wiberg: forslår at man driver klubben som en virksomhed på frivillig basis. Og kigge på hvad bestyrelsen laver og har af funktioner. Lad os få denne drift til at køre godt.

 

Henrik H. Hvordan sikrer vi at vi beholder vores dygtige ungdomsspiller?

 

Troels: I skal være bedre til at reklamere for træningsopstart udendørs.

 

Svar på kommentar:

Finn: Vi kan ikke drive klubben kun på at spille fodbold. Så skal vi sætte kontigenter op med

1000 kr.

 

Finn: Vi er nød til at gøre noget for vores sponsorer, det er svære tider. Ellers kan vi ikke tiltrække vores sponsorer. Jeg er helt enig med Henrik, vi manger en forretningsplan. Det er vigtigt vi finder en frivilligsansvarlig.

 

Finn: Mit forslag er at vi tager fat I DBU Fyn og for udarbejdet et sæt opdateret vedtægter.

 

Mark: Vi har ansat to B1 piger som skal hjælpe med at træne U6 – U7.    

 

5. Valg af bestyrelse

På valg er:

Kenneth Hansen - Modtager ikke genvalg

Søren Birch - Modtager ikke genvalg

Michael Nielsen - modtager genvalg

Jesper Kongstad - Modtager genvalg

 

Til bestyrelsen opstiller:

Mark Rex

Henrik Wiberg

Christian Ellegaard

Michael Nielsen

Peter Møller

 

 

Indvalgt blev:

Mark Rex

Michael Nielsen

Jesper Kongstad

Christian Ellegard

 

 6. Valg af 2 nye suppleanter

Jens Madsen

Ole Duus

 

7. Valg af 2 revisorer

På valg er:

Jimmy Koch - Modtager genvalg

Lars Jørgensen - Modtager genvalg

Begge genvalgt

 

8. Valg af 1 ny revisorsuppleant

Claus Vestermark

 

9. Eventuelt

 

Jesper Kongstad: Vi har sagt farvel til vores mange års tøjleverandør Markussen Sport. Vi har indgået en aftale med Sportsmaster på Dalumvej. En meget fordelagtig aftale. Vi har nu åben I kiosken fra mandag-torsdag. Så alle hold kan komme op og købe i kiosken.

 

Mark Rex: Der kommer en masse informationer ud til alle omkring aftalen med Sportsmaster på Dalumvej.

 

Indkommende forslag

 

Martin Olsen: Lav en fælles afslutningsfest for alle hold. Sørg for at reklamere ud til alle.

 

John Jeppesen: forslår en fest for alle. Med kåringer til alle hold.

 

Michael Nielsen: Alle kan blive informeret ud med kluboffice.

 

Jens Madsen: Vi skal finde en som kan stå for festen.

 

Brian Hannibalsen: Lav en fælles fest for hele byen eller for alle 4 byer.

 

Ukendt: Husk hjælper til banko.

 

Jesper Kongstad det er rigtig vigtigt for klubben. Det er en uundværlig støtte.

 

 

Svar på kommentar:

Jesper Kongstad: Vi har deltaget I foreningsmøder I præstegården de sidste 2 år.

Og vi vil rigtig gerne alle foreninger og vi vil rigtig gerne samarbejde.

 

Finn: FC Broby er den forening som samarbejder mest med alle. Hallerne og X-huset samarbejder på tværs af byerne.

 

Sidste bemærkning fra Finn:

Jeg vil gerne anbefale alle til at holde jeres kommende fester i klubhuset. Broby Fritidscenter har ansat Charlotte.

 

Deltagene fra bestyrelsen:

Jesper Kongstad, Finn Busborg, Michael Nielsen, Søren Birch, Dennis Andersen og Kenneth Hansen

 

 

Luk