Menu

Generalforsamling d. 27. marts 2023

image

Generalforsamling FC Broby

  1. marts 2023

 

1: Valg af dirigent

Finn byder velkommen til generalforsamlingen, og Finn foreslår Erik som dirigent, som modtager valget

 

2: Bestyrelsens beretning

Finn fremlægger beretningen, som vedhæftes dette referat.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.

 

3: Godkendelse af regnskab

Slås sammen med punkt 4

 

4: Godkendelse af budget for det kommende år.

Finn gennemgår regnskab og budget, som begge vedhæftes referatet.

Thomas Nielsen spørger om holdudgifter også indbefatter trænerlønninger, hvilket Finn bekræfter.

Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorfor regnskab og budget blev godkendt.

 

5: Behandling af indkomne forslag

Der er 1 forslag.

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, således at ungdomsklubben kan komme ind under FC Broby.

Forslaget godkendes, og vedtægtsændringer bliver opdateret.

 

6: Valgs af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg til bestyrelsen

Tenna Nielsen, modtager genvalg

Thomas Nielsen, Modtager genvalg

Nanna Pedersen, modtager ikke genvalg

Finn Knudsen, Modtager genvalg

Bestyrelsen forslår Christian Nyman Hansen som nyt medlem af bestyrelsen

Alle 4 genvælges til bestyrelsen, og generalforsamlingen byder Christian velkommen til bestyrelsen.

 

Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen foreslår Lotte Phillip og Niclas Juul, som accepterer og vælges enstemmigt, og Lotte bliver 1. suppleant og Niclas Juul bliver 2. suppleant. 

 

7: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant

Claus Vestermark

Lars Jørgensen

Begge modtager genvalg, og vælges

 

Bestyrelsen forslår Nanna Pedersen som Revisorsuppleant.

Nanna vælges uden modkandidater 😊

 

8: eventuelt

Der snakkes løst om udfordringerne med at finde spillere

Generalforsamlingen ser stadig lyst på fremtiden.

 

Der var ikke flere spørgsmål og dirigenten takker for god rod og orden, og giver ordet tilbage til formanden.

Luk